Ce sisteme de plată folosesc cazinourile online în România?

English
Jak vsadit na mistrovství světa 2022

Which Payment Systems Do Online Casinos in Romania Use?

The national currency is the Romanian leu (RON), so most online clubs accept it exclusively. On some portals, you can play in EUR. Bonus money for registration is also given in lei.

Responsible Gambling

Romanian operators are obliged to warn about the dangers of excessive gambling. Good casinos should include addresses or links to organizations that help fight the unfortunate consequences of uncontrolled betting on their websites.

A list of gambling protection centres in Romania:

 • National Gambling Office of Romania. E-mail: relatii.publice@onjin.gov.ro. Contact phone: 0312256202. Address: Bucharest, 9 Victory Avenue, Sector 3
 • Responsible Gaming. Hotline: 0 800 800 999. E-mail: contact@jocresponsabil.ro

Romanians may also contact international organizations. These include GamCare and Gambling Therapy.

Player Protection at Romanian Online Casinos

The country’s legislation obliges gambling portals to adhere to a responsible gambling policy. The list of measures includes:

 1. Protection of minors. Online slot machines for real money in Romania are only available to users over the age of 18. Decent casinos check the passports of visitors to the site.
 2. Absence of advertisements aimed at children. Web resources should not have elements in their design that attract the attention of teenagers.
 3. Placing a warning about the negative consequences of gambling. Honest casinos are not misleading in how they discuss the safety of such entertainment.
 4. Identifying problem gamblers. Club staff monitors the activity of visitors to the site. In case of alarms, they freeze accounts, set deposit limits, and use other methods to deal with uncontrolled betting at online casinos with a licence in Romania.

The basic principles of responsible gaming are set out in the “Code of Ethics for Responsible Gambling Communication.” They must be adhered to by all Romanian casinos.

Online clubs are responsible for giving their customers the opportunity to implement the principles of responsible gaming. For example, it offers the function of limiting the number of deposits or losses in the player’s personal account. In some Romanian online casinos, it is possible to enable “Reality Check” in Romanian. By setting up a playing time limit, the player will receive a report on the duration of each session and the money spent.

Romanian Land-Based Casinos

All real gambling houses are legal and licensed. But operators need to strictly follow the layout of the hall and have a certain number of ancillary rooms and tables. There is an age bar for all employees. There are a number of restrictions relating to criminal records and public service. Before opening, a company must have a guarantee fund. The amount is calculated by the regulator on an individual basis.

Visitors to legal casinos in Romania can play in comfort, as the establishments comply with international standards. Among the popular clubs, the following stand out:

 1. Minerva casino. Games are played in a neo-Romanesque building. The institution is located in Craiova.
 2. Grand Casino Bucharest: A bustling RO casino not far from the centre of the capital. It operates 24 hours a day. The entrance costs 50 RON. There are free drinks and snacks.
 3. Fortuna Palace Luxury Games. The club has a restaurant. At weekends there are parties, raffle drawings, and live concerts. Visitors have marked this establishment as “lucky”, reporting good winnings even with a minimum deposit.
 4. Palace Casino at Casa Vernescu. Located near Victory Square in Bucharest. The entrance is 50 RON. There are free drinks and several types of roulette. You can pay with euro chips.
 5. Seven Inn Poker Club. One of the top poker rooms in the country. It even offers tournaments for beginners. There are discounts for players on the restaurant menu.

This is by no means a complete list of gambling clubs in the country. If you don’t want to take your chances at an online casino with euros, there are plenty of land-based casinos for Romanian players to choose from.

Conclusions

The gambling industry in the country is strictly controlled, but all requirements are clear. The conditions for obtaining a permit are clearly outlined. Many international operators in the market have obtained a casino licence in Romania. The government actively fights against illegal sites: large fines deprive underground establishments of illicit profits.

Comment by XXX expert XXX: “Despite the strict requirements of the regulator, the best international operators and software providers are striving to enter the market. The list of no-deposit casinos in Romania is constantly updated. New establishments working according to world standards are appearing. Prominent providers such as Yggdrasil, Playtech, and NetEnt have already been licensed. Revenue from the gambling industry is projected to increase.”

Ce sisteme de plată folosesc cazinourile online în România?

Moneda națională este leul românesc (RON), așa că majoritatea cazinourilor online le acceptă în mod exclusiv. Pe unele portaluri, puteți juca și în EURO. De asemenea, bonusurile pentru înregistrare se acordă în RON.

Jocul responsabil

Operatorii români sunt obligați să avertizeze clienții în legătură cu riscurile angajamentului excesiv în jocurile de noroc. Cazinourile de calitate trebuie să includă pe site-urile lor adrese sau link-uri către organizații care ajută la combaterea consecințelor păguboase ale pariurilor necontrolate.

Lista centrelor pentru protecția consumatorilor de jocuri de noroc din România:

Cetățenii români pot contacta și organizații internaționale. Printre acestea se numără GamCare și Gambling Therapy.

Protecția consumatorilor în domeniul cazinourilor online din România

Conform legislației naționale, portalurile de jocuri de noroc sunt obligate să respecte politica de joc responsabil. Printre măsurile prevăzute se numără:

 1. Protecția minorilor. Sloturile online pe bani reali din România sunt disponibile doar pentru utilizatorii cu vârsta de peste 18 ani. Cazinourile decente verifică pașapoartele vizitatorilor site-ului.
 2. Absența reclamelor care țintesc copiii. Resursele web nu au voie să includă în designul lor elemente care să atragă atenția adolescenților.
 3. Plasarea unui avertisment cu privire la consecințele negative ale jocurilor de noroc. Cazinourile de încredere nu induc în eroare în ceea ce privește siguranța unei astfel de forme de divertisment.
 4. Identificarea jucătorilor cu probleme. Staff-ul cazinoului monitorizează activitatea utilizatorilor de pe site. Iar în caz că apar semne de alarmă, aceștia îngheață conturile, stabilesc limite de depunere și folosesc alte metode pentru a rezolva pariurile necontrolate la cazinourile online cu licență în România.

Principiile de bază ale jocului responsabil sunt stabilite în Codul etic al comunicării responsabile în domeniul jocurilor de noroc. Acestea trebuie să fie respectate obligatoriu de toate cazinourile din România.

Cazinourile online au responsabilitatea de a oferi clienților lor posibilitatea de a pune în aplicare principiile jocului responsabil, precum oferirea funcției de limitare a numărului de depuneri sau pierderi în contul personal al jucătorului. În unele cazinouri online românești, este posibilă să se activeze “Reality Check” în limba română. Prin setarea unei limite a timpului de joc, jucătorul beneficiază de un raport privind durata fiecărei sesiuni și banii cheltuiți.

Cazinouri fizice în România

Toate sălile de jocuri de noroc veritabile sunt legale și licențiate. Cu toate acestea, operatorii sunt obligați să respecte cu strictețe amenajarea sălii și să dispună de un anumit număr de camere și mese auxiliare. De asemenea, există o limită de vârstă pentru toți angajații. Mai există o serie de restricții cu privire la cazierul judiciar și la serviciul public. Înainte de a se deschide, firma trebuie să aibă un fond de garantare. Cuantumul acestuia este calculat de autoritatea de reglementare la nivel individual.

Vizitatorii cazinourilor legale din România pot juca în condiții potrivite întrucât aceste instituții respectă standardele internaționale. În topul cazinourilor populare, se evidențiază următoarele:

 1. Cazinoul Minerva: Jocurile se desfășoară într-o clădire în stil neoromânesc. Această instituție se află în Craiova.
 2. Grand Casino București: Un cazinou românesc plin de viață, aproape de centrul capitalei. Este deschis 24/24. Intrarea costă 50 RON. Se oferă băuturi și gustări gratuite.
 3. Fortuna Palace Luxury Games: Cazinoul are și un restaurant. În weekenduri se organizează petreceri, trageri la sorți și concerte live. Vizitatorii au notat acest local ca fiind unul “norocos”, raportând câștiguri bune chiar și cu un depozit minim.
 4. Palace Casino de la Casa Vernescu: Situat lângă Piața Victoriei din București. Intrarea este de 50 RON. Se oferă băuturi gratuite și mai multe variante de ruletă. Puteți plăti cu jetoane în euro.
 5. Seven Inn Poker Club: Una dintre cele mai bune săli de poker din țară. Aceasta oferă chiar și turnee pentru începători. În meniul restaurantului se oferă reduceri pentru jucători.

Această listă nu este una completă. În cazul în care nu vreți să vă asumați riscul la un cazinou online cu euro, există o mulțime de cazinouri fizice din care jucătorii români pot alege.

Concluzii

În România, industria jocurilor de noroc este controlată, însă toate cerințele sunt clare. Condițiile pentru obținerea unei licențe sunt clar definite. Mai mulți operatori internaționali de pe piață au obținut o licență de cazinou în România. Statul luptă în mod activ împotriva site-urilor ilegale: se aplică amenzi mari pentru a priva entitățile clandestine de profituri ilicite.

Comentariul expertului XXX, membru al echipei XXX: “Cu toate că autoritatea de reglementare impune cerințe stricte, furnizorii de software și cei mai buni operatori internaționali depun eforturi mari pentru a intra pe piață. Lista cazinourilor fără depunere din România este actualizată în mod constant. Încep să apară tot mai multe instituții noi care lucrează conform standardelor mondiale. Furnizorii de top, precum Yggdrasil, Playtech și NetEnt, au fost deja licențiați. Iar veniturile din industria jocurilor de noroc se așteaptă să crească considerabil.”

Table of Contents

Order content

Contact us and our project manager will respond asap!